Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi 
Gümüşsuyu Kampüsü
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
İnönü Caddesi,
İstanbul/Türkiye

Telefon: 0 212 251 88 08

E-posta: teksozelkalem@itu.edu.tr