Program Koordinatörü

Doç. Dr. Melek Mümine EROL TAYGUN

Adres:İstanbul Teknik Üniversitesi
            Kimya Metalürji Fakültesi
            Kimya Mühendisliği Bölümü
            Maslak 34469 İstanbul

E-posta: erolm@itu.edu.tr

Telefon: 0 212 285 73 45