_ITU1846

İTÜ MODA TASARIMI

 

Türkiye’nin endüstriyel kalkınmasına, istihdam olanaklarına ve ticaretine önemli katkıda bulunan tekstil ve konfeksiyon endüstrisi; teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en gelişmiş ve modern sanayi kolu haline gelmiştir. Bununla birlikte, tekstil ve konfeksiyon sanayimizin küreselleşen dünyada rekabet edebilir konumunu sürdürebilmesi için özgün tasarım, kalite, verimlilik, pazarlama ve dağıtım yeteneklerini daha da geliştirerek, üst sınıf modaya yönelik ürünlere ve moda-marka ürünler grubuna yönelmesi bir gereklilik ve bu bağlamda moda ve marka yaratma becerisine sahip tasarımcıların yetiştirilmesi de bir zorunluk halini almıştır. Bu gerekçeyle açılan Fashion Design (Moda Tasarımı) Programı; İstanbul Teknik Üniversitesi ve New York Devlet Üniversitesi’ne bağlı “Fashion Institute of Technology” (FIT) gibi iki köklü kurum arasında 2004 yılında yapılan işbirliği sonucunda hayat bulmuştur. Dünyanın en iyi ÜÇ moda okulu arasında yer alan FIT, moda alanında eğitim veren pek çok eğitim kurumuna akademik destek vermektedir; ancak dünyada iş birliği içinde bulunduğu tüm üniversite ve enstitüler arasında 4 senelik lisans programı için ortak diploma verdiği tek program İTÜ-FIT Moda Tasarımı Programı’dır. Bölüme kabul edilen öğrenciler,  eğitimlerinin 5 yarılını (1.yıl güz-bahar, 2. yıl güz dönemi ile 3. yıl güz-bahar) İTÜ-İstanbul'da, 4 yarıyılını (2. yıl bahar ve yaz dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri) ise FIT- New York'da gerçekleştirmektedirler. Mezun olduklarında her iki kurumdan da diplomalarını almaktadırlar. Bölüme her sene 30 öğrenci alınmakta olup, öğretim dili İngilizcedir. Mezun olan öğrencilerin bir yıl A.B.D.’de çalışma izni bulunmaktadır. Moda Tasarımı Programında; drapaj, dikiş teknikleri, kalıp hazırlama, bilgisayar destekli kalıp hazırlama gibi giysi tasarımı ile doğrudan ilgili konular yanında;  bilgisayar destekli çizim programları (photoshop, illustrator gibi), koleksiyon maliyetlendirme ve sanat içerikli dersler de yer almaktadır. Bu şekilde, herhangi bir amaca yönelik olarak giysi tasarımında gözönünde bulundurulması gereken tüm unsurlar öğrenciye aktarılmaktadır. Özetle, öğrenci eğitim gördüğü dört yıl boyunca tasarımlarının; çiziminden drapaj, kalıp ve dikimine kadar tüm aşamalarını kendisi gerçekleştirmektedir. Böylece, tasarladığı ve/veya tasarlayacağı her giysinin üretilebilirliğini/satılabilirliğini (diğer bir değişle rekabet ettiği pazarda tasarımının bir değer bulup bulamayacağını)  değerlendirme becerisine sahip olarak programdan mezun olmaktadır.  

 

 

 • İTÜ ve SUNY Fashion Institute of Technology arasında yürütülen çift diplomalı uluslararası ortak lisans programlarıdır.
 • Program 2004-2005 öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmektedir.
 • Programın eğitim dili İngilizce'dir.
 • Dil yeterliliğini sağlayamayanlar, bir yıl süreyle İTÜ İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederler.

   

 • TYT sınavından 150 ve üzeri puan alan ve programa ilgi duyan öğrenciler hazırladıkları portfolyo ile beraber programa ön başvuruda bulunabilirler 
 • Öğrencilerin, detayları İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilecek olan PORTFOLYOlarını hazırlayıp, programa ön kayıtları sırasında sunmaları istenmektedir.
 • Programlara kabul edilecek öğrenci sayısı, 30 (TC uyruklu) + 10 (yabancı uyruklu) olmak üzere 40 kişidir.
 • Öğrenim sonunda öğrenciler, her iki Üniversitenin de diplomasını almaya hak kazanır.
 • Programa kabul edilecek öğrenciler İTÜ'deki derslerini, İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü’nde almaktadırlar.
 • Eğitim-öğretim  ücretleri için  lütfen www.dualdiploma.itu.edu.tr adresindeki eğitim ücretleri kısmında bulunan tabloya bakınız. İTÜ’de okunan yıllarda TL, Amerika’da okunan yıllarda ise ABD ($) bazında yapılacak olan ödemeler, iki taksit olarak dönem başı kayıt haftaları sırasında alınır.

 ​

UYARI:

(1)   ITU –FIT Moda Tasarımı Programı’na devam etmekte olan öğrenciler; 2. Sınıf bahar ve yaz dönemlerini FIT’de “ziyaretçi öğrenci” sıfatıyla geçireceklerdir. Bu bağlamda FIT’de alacakları derslere kayıtlarının yapılabilmesi için  İngilizce yeterlilik belgelerini  (TOEFL IBT 80 ve üzeri veya  PTE 53) sunmak ve gerekli ön-şart derslerini başarıyla tamamladıklarını göstermekle yükümlüdürler. Ayrıca, adı geçen öğrencilerin İTÜ not ortalamalarının 2.5 ve üzeri olması gerekmektedir.

 

 

(2)   ITU –FIT Moda Tasarımı Programı’na devam etmekte olan ve dördüncü yılını FIT’de geçirmek üzere hazırlanan üçüncü sınıf öğrencilerinin FIT’ye kabul edilebilmeleri ve ders alabilmeleri için, istenen TOEFL (IBT 80 ve üzeri veya  PTE 53)  skorunu ve ön-şart derslerinden başarılı olduklarını belgelemek dışında;  not ortalamalarının en az 3.0 olması ve FIT Moda Tasarımı Bölüm standartlarına uygun bir tasarım portfolyosu hazırlayıp sunmaları gerekmektedir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dördüncü yıl için FIT’ye kabul edilmemektedir.