Doç. Dr. Hüseyin Kızıl (Program Koordinatörü)                                                                  
Prof. Dr. Ahmet Sirkecioğlu
Doç. Dr. Melek Erol Taygun (Koordinatör Yardımcısı)                                                      
Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay
Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar
Doç  Dr. H. Güçlü İnsel 
Prof. Dr. Emine Ubay Çokgör                                                                                             
Doç. Dr. Nevin Gül Karagüler
Prof. Dr. Dilek Heperkan                                                                                                    
Doç. Dr. Ayten Yazgan Karataş
Prof. Dr. Arzu Karabay Korkmaz                                                                                         
Doç. Dr. Didem Okutman Taş
Prof. Dr. Sadriye Küçükbayrak                                                                                            
Y. Doç. Dr. İpek Akın
Prof. Dr. Ayşegül Ersoy Meriçboyu                                                                                     
Y. Doç. Dr. Gülsüm Emel Zengin Balcı
Prof. Dr. Serdar Yaman