ÖĞRENCİYE MEKTUP


Sevgili Öğrenciler, 

İstanbul Teknik Üniversitesi ile State University of New York at Buffalo arasında yapılan anlaşma uyarınca İnşaat Mühendisliği dalında çift diploma programını ile öğrencilerimiz yurdumuzun en eski ve en güçlü öğrenim kuruluşu olan İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde birinci ve üçüncü yıllarını, University at Buffalo da ise ikinci ve dördüncü yıllarını okuyacaklardır. Böylece hem yurdumuz uygulamalarını ve hem de ABD uygulamalarını öğrenme özelliğine kavuşarak her iki üniversiteden de İnşaat Mühendisliği diploması alacaklardır. 

İnşaat Mühendisliğinin ilgi alanına giren en önemli konular barınma ve iş amaçlı bina yapımı, (veya Yapılar), yüksek katlı binalar, baraj ve su yapıları, nükleer, termik ve her türlü enerji santralleri, otoyollar, tüneller, demiryolu ve demiryolu köprüleri, hava ve deniz limanlarının planlanması, yapımı, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, metro ve hafif raylı taşım sistemleri içeren toplu taşıma alt yapıları, yeraltı ve denizaltı tüp geçitleri, zemin etüt ve ıslahları ile adı geçen tüm yapılarda kullanılan malzemelerin incelenmesi, imalatı, büyük çaptaki projelerin planlanması ve fizibilite etütleri olarak özetlenebilir.

Yukarıda belirtilen konulardan herhangi birine yakın ilgi duyuyorsanız, herhalde bu programı seçmekle, küreselleşen bir dünyada iki ülkede de geçerli olan diplomaların sahibi olarak size meslektaşlarınızdan bir adım daha önde hayata atılma olanağı sağlayacağına inanmaktayız. 

İnşaat Mühendisliği Bölümü; Yapı, Yapı Malzemesi, Yapı İşletmesi, Mekanik, Hidrolik, Geoteknik ile Ulaştırma olmak üzere 7 Anabilim dalından oluşmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü'ndeki öğrenci sayısı, lisansta 1057, Yüksek Lisansta 591 ve Doktora kademesinde 162 olmak üzere toplam 1810 dur. Ülkemizin en güçlü akademik kadrosuna sahip İnşaat Mühendisliği Bölümünde 2003 - 2004 Bahar yarı yılı sonu itibari ile 45 Profesör, 28 Doçent, 20 Yardımcı Doçent olarak 93 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 58 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Her yıl 200'e yakın yeni öğrencinin alındığı İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde 5 şube olarak paralel eğitim yapılmaktadır. Böylece az öğrencili sınıflarda daha etkin bir eğitim mümkün olabilmektedir. Bu uygulamanın yanında öğretim elemanlarının gayreti ve daha kaliteli öğrencilerin gelmesi ile eğitim her geçen yıl daha ileriye gitmektedir.


Modern eğitim anlayışına uygun olarak derslikler yenilenmiştir. Bölüm Laboratuvarları, İnşaat Mühendisliği ile ilgili konularda her türlü deneyi yapabilecek kapasitedir.

 

Son yıllarda İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde endüstriye çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında proje yapma, araştırma ve danışmanlık olarak verilen hizmetlerde önemli artışlar olmuştur. Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde yapılan bu hizmetler öğretim elemanlarının uygulamaya yönelik tecrübelerinin artması yanında Fakülte Laboratuvarlarının gelişen teknolojiye uygun olarak yenilenmelerinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır. İnşaat Fakültesi hakkında daha fazla bilgiye www.ins.itu.edu.tradresinden ulaşılabilir. 


Buffalo Üniversitesi (University at Buffalo-UB) 1846 yılında kurulmuş ve 1962 yılında New York Eyaleti Üniversiteler Ağı'na (State University of New York- SUNY) bağlanmıştır. Bugün Buffalo Üniversitesi, New York Eyaleti'nin lisansüstü öğretimde ilk kamu merkezi ve en kapsamlı kamu üniversitesidir.


Amerikan Üniversiteleri Birliği'nin saygın bir üyesi olan Buffalo Üniversitesi, devletin araştırma ağırlıklı kamu üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Buffalo Üniversitesi'ne kayıtlı yaklaşık 27.000 öğrenci, 300'ün üzerinde lisans, master ve doktora programı ile geniş yelpazede bir eğitim ve araştırma olanağına sahiptir. Üniversitenin seçkin kadrosunda yaklaşık 4.000 bilim adamı ve öğretim görevlisi vardır. Birçoğu çalışma konularında isimlerini ulusal ve uluslararası alanlarda duyurmuş uzmanlardır.


Buffalo Üniversitesi' nde bulunan Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'nda (School of Engineering and Applied Sciences-SEAS) yer alan altı adet önemli mühendislik bölümlerinden biri olan İnşaat, Yapı ve Çevre Mühendisliği Bölümü, (Civil, Structural and Environmental Engineering-CSEE), aynı zamanda deprem mühendisliğinde de dünya liderlerindendir.


Buffalo Üniversitesi ile ilgili daha detaylı bilgiye www.buffalo.edu adresinden ulaşılabilir.

İTÜ-SUNY İnşaat Mühendisliği Programı (Civil Engineering Program) İstanbul Teknik Üniversitesi ile State University of New York'a (SUNY) bağlı Buffalo Üniversitesi (University at Buffalo) arasında yıl paylaşımı esasına dayalı ve İnşaat Mühendisliği alanında mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan, vizyonu yeni ve çağdaş içerikli bir uluslararası ortak lisans programıdır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans Diploması ve Buffalo Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasını birlikte alırlar.


Programın öğrenci kontenjanı sayısı 35'tir.


Programda her öğretim yılı, herbiri 14 hafta süren güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Programa kaydolan öğrenciler, öğrenimlerinin I. ve III. yıllarını İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde (İstanbul), ve II. ve IV. yıllarını ise New York eyaletindeki Buffalo Üniversitesi Kampusu' unda (Buffalo, New York, A.B.D) geçirirler.


4 yıllık lisans öğrenimi boyunca öğrencilere İstanbul Teknik Üniversitesi ile University at Buffalo gibi saygın üniversitelerin eğitim yaklaşımları ile akademik ve sosyal kültürünü bir arada yaşatacaktır. Programdan mezun olan öğrencilerimiz, gerek ülkemizde ve gerekse dünyada büyük ihtiyaç duyulan inşaat sektöründe uluslararası platformda teknik alanda iş bulma olanaklarına kavuşacaklardır.  

 

Tanıtım Sunumu için Tıklayınız.

20160514_174454

 

DGB_5949-4158x2768